เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคม


h srisomdej

สภาพทั่วไป- ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา
-พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่


 

 ด้านการศึกษา


 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล                                        จำนวน              3     แห่ง

2.  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1        จำนวน              4     แห่ง

3.  โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา                                                  จำนวน              1     แห่ง

4.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                             จำนวน              1     แห่ง

5.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                     จำนวน              1     แห่ง

6.  ห้องสมุดประชาชน                                                                จำนวน             1      แห่ง

7.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                               จำนวน            13     แห่ง

 

จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ  ดังนี้

1.  โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

2.  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

3.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

4.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ

5.  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก

6.  โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ

  • มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6  แห่ง
  • ระดับมัธยมศึกษา 1  แห่ง
  • ระดับประถมศึกษา 5  แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ


-วัด จำนวน 8 แห่ง
-สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

 

h srisomdej

ด้านการสาธารณสุข-โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด 30 เตียง     จำนวน 1 แห่ง
-สำนักงานสาธารณสุข                          จำนวน 1 แห่ง
-ศูนย์ ศ.ส.ม.ช.                                    จำนวน 9 แห่ง
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                ร้อยละ 100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-สถานีตำรวจ                                                     จำนวน           1        แห่ง

-ศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ               จำนวน          1        แห่ง

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service