ที่ตั้งและภูมิประเทศ

ที่ตั้ง


h srisomdej  

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4350-8127
Fax : 0-4350-8127
e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.srisomdej.go.th
   
  อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านป่าแหน บ้านป่าเว่อ ตำบลสวนจิก
  • ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง  ตำบลบ้านบาก
  • ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง
  • ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


คมนาคม : การเดินทาง


การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย พล ร 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึง ต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร  

ภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่
-ลำห้วยแอ่ง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
-ลำห้วยทราย ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ และไหลลงสู่ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3 บ้านก่อ
-ลำห้วยเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลศรีสมเด็จ และตำบลบ้านบาก
 

ภูมิอากาศ        อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดิน                ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 


 

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service