หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


       
   

นายสุรชัย อ่อนประทุม

ปลัดเทศบาล

0828494165

   
       
   

นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล

รองปลัดเทศบาล

0933194925

   
 

นางสาวอรุณณี ศรีมงคล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวีระพงษ์ คำมูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายชัยฤทธิ์ ไชยโย

ผู้อำนวยการกองช่าง

0648253200

0803938689

นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

0956197827

                                

นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0636294439

 

       

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service