วิสัยทัศน์ สโลแกน

วิสัยทัศน์


 srisomdej logo m ศรีสมเด็จเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข

สโลแกน


 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานฉับไวปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ำใจ  h srisomdej

 


 

bg

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service