1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
  2. ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
  4. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด
  5. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

หน้าที่ 1 จาก 2

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service