กองช่าง

  กองช่าง : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


     
 

 นายชัยฤทธิ์ ไชยโย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
 

นายกฤษดา  เมาะราษี

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

 
 

นายคณินทร์ อุ่นวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายยงยุทธ พรมโนภาศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 

นายชัยยงค์ จุรุฑา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 


 

  

นายอนันทวิทย์ มูลสูตร์

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

099-475-6673

 

นายวินัย  พันทะเสริม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
     
 

นางสาวอริยา สังฆมณี

จ้างเหมาบริการ

 
 
     
     
     
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service