ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา -พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 Fax : 0-4350-8019 e-mail : info@srisomdej.go.th website : http://www.srisomdej.go.th อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านป่าแหน บ้านป่าเว่อ ตำบลสวนจิก ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง ตำบลบ้านบาก ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา -พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 Fax : 0-4350-8019 e-mail : info@srisomdej.go.th website : http://www.srisomdej.go.th อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านป่าแหน บ้านป่าเว่อ ตำบลสวนจิก ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง ตำบลบ้านบาก ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ../add_file/ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา -พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 Fax : 0-4350-8019 e-mail : info@srisomdej.go.th website : http://www.srisomdej.go.th อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านป่าแหน บ้านป่าเว่อ ตำบลสวนจิก ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง ตำบลบ้านบาก ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส ../add_file/ เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ศรีสมเด็จเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศรีสมเด็จเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข ../add_file/ศรีสมเด็จเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข
ชื่อไฟล์ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานฉับไวปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ำใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานฉับไวปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ำใจ ../add_file/ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานฉับไวปราศรัยไพเราะ เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ำใจ
ชื่อไฟล์ : ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ ../add_file/ ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ
ชื่อไฟล์ : การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย พล ร 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึง ต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย พล ร 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึง ต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร ../add_file/การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย พล ร 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึง ต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ -ลำห้วยแอ่ง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม -ลำห้วยทราย ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ และไหลลงสู่ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3 บ้านก่อ -ลำห้วยเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลศรีสมเด็จ และตำบลบ้านบาก ภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ -ลำห้วยแอ่ง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม -ลำห้วยทราย ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ และไหลลงสู่ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3 บ้านก่อ -ลำห้วยเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลศรีสมเด็จ และตำบลบ้านบาก ภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ../add_file/ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ -ลำห้วยแอ่ง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม -ลำห้วยทราย ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ และไหลลงสู่ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3 บ้านก่อ -ลำห้วยเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลศรีสมเด็จ และตำบลบ้านบาก ภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ ../add_file/ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : FnBDj9hThu40651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง 2. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 4 แห่ง 3. โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ดังนี้ 1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ 5. โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 6. โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ -วัด จำนวน 8 แห่ง -สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง 2. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 4 แห่ง 3. โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ดังนี้ 1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ 5. โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 6. โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ -วัด จำนวน 8 แห่ง -สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ../add_file/1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง 2. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 4 แห่ง 3. โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ดังนี้ 1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ 5. โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 6. โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ -วัด จำนวน 8 แห่ง -สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
ชื่อไฟล์ : -โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง -สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง -ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. จำนวน 9 แห่ง -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง -กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 1 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง -สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง -ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. จำนวน 9 แห่ง -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง -กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 1 แห่ง ../add_file/-โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง -สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง -ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. จำนวน 9 แห่ง -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง -กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 1 แห่ง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 ต่อ 11 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 12 ปลัดเทศบาล ต่อ 13 หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ/งานกิจการประปา ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 15 กองคลัง ต่อ 16 กองช่าง ต่อ 18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรสาร : 0-4350-8019 e-mail : sisomdet.roied@gmail.com website : https://www.srisomdej.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 ต่อ 11 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 12 ปลัดเทศบาล ต่อ 13 หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ/งานกิจการประปา ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 15 กองคลัง ต่อ 16 กองช่าง ต่อ 18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรสาร : 0-4350-8019 e-mail : sisomdet.roied@gmail.com website : https://www.srisomdej.go.th/ ../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 ต่อ 11 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 12 ปลัดเทศบาล ต่อ 13 หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ/งานกิจการประปา ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 15 กองคลัง ต่อ 16 กองช่าง ต่อ 18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรสาร : 0-4350-8019 e-mail : sisomdet.roied@gmail.com website : https://www.srisomdej.go.th/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียน พี่น้องตำบลศรีสมเด็จที่เคารพทุกท่าน ผมนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสมเด็จขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลศรีสมเด็จในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลศรีสมเด็จของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน พี่น้องตำบลศรีสมเด็จที่เคารพทุกท่าน ผมนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสมเด็จขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลศรีสมเด็จในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลศรีสมเด็จของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ../add_file/เรียน พี่น้องตำบลศรีสมเด็จที่เคารพทุกท่าน ผมนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสมเด็จขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลศรีสมเด็จในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลศรีสมเด็จของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Jz6w4DQSat114205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. รับแจ้งเหตุจากประชาชนในเขตพื้นที่ รายงานการขอออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการบำบัดรักษา ให้พ้นภาวะฉุกเฉิน และลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 3. รายงานผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทุกเดือน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับค่าชดเชยจากการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกเดือน 4. เช็ค ว.16 กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 5. ตรวจสอบ/เช็ควัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. รับแจ้งเหตุจากประชาชนในเขตพื้นที่ รายงานการขอออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการบำบัดรักษา ให้พ้นภาวะฉุกเฉิน และลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 3. รายงานผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทุกเดือน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับค่าชดเชยจากการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกเดือน 4. เช็ค ว.16 กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 5. ตรวจสอบ/เช็ควัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ../add_file/โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. รับแจ้งเหตุจากประชาชนในเขตพื้นที่ รายงานการขอออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการบำบัดรักษา ให้พ้นภาวะฉุกเฉิน และลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 3. รายงานผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทุกเดือน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับค่าชดเชยจากการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกเดือน 4. เช็ค ว.16 กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 5. ตรวจสอบ/เช็ควัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : yckFeWQSat115707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน 1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 2. การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง 3. จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร ด้านการสนับสนุน 1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน 2. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ การให้บริการ 1. บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน 1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 2. การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง 3. จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร ด้านการสนับสนุน 1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน 2. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ การให้บริการ 1. บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน ../add_file/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน 1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 2. การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง 3. จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5. จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร ด้านการสนับสนุน 1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน 2. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ การให้บริการ 1. บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ 3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน หรือสอบถามสายด่วน 1444 #เลือกตั้งเทศบาล #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ 3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน หรือสอบถามสายด่วน 1444 #เลือกตั้งเทศบาล #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส ../add_file/เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ มีวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ 3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน หรือสอบถามสายด่วน 1444 #เลือกตั้งเทศบาล #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401 ../add_file/https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401
ชื่อไฟล์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ../add_file/https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ นายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ นายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ นายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : เพื่อการขับเคลื่่อนกิจกรรมการปฎิรูปตามแผนการปฎิิรูปสร้างความโปร่งใสภายในหน่อยงาน สร้างค่านิยมในการปฎิบัติหน้าที่ และพึงปฎิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนินจากการปฎิบัติหน้าที่ (No gift policy) ทุกวาระเทศกาลโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกันและให้ผู้บริหาร เจ้สหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัดอย่างต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อการขับเคลื่่อนกิจกรรมการปฎิรูปตามแผนการปฎิิรูปสร้างความโปร่งใสภายในหน่อยงาน สร้างค่านิยมในการปฎิบัติหน้าที่ และพึงปฎิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนินจากการปฎิบัติหน้าที่ (No gift policy) ทุกวาระเทศกาลโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกันและให้ผู้บริหาร เจ้สหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัดอย่างต่อไป ../add_file/เพื่อการขับเคลื่่อนกิจกรรมการปฎิรูปตามแผนการปฎิิรูปสร้างความโปร่งใสภายในหน่อยงาน สร้างค่านิยมในการปฎิบัติหน้าที่ และพึงปฎิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนินจากการปฎิบัติหน้าที่ (No gift policy) ทุกวาระเทศกาลโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกันและให้ผู้บริหาร เจ้สหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัดอย่างต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่อำเภอศรีสมเด็จมีหนังสือ ที่ รอ 1618/ว153 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญาให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนโดยทั่วไปทราบนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่อำเภอศรีสมเด็จมีหนังสือ ที่ รอ 1618/ว153 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญาให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนโดยทั่วไปทราบนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ตามที่อำเภอศรีสมเด็จมีหนังสือ ที่ รอ 1618/ว153 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้เทศบาลตำบลศรีสมเด็จดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญาให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนโดยทั่วไปทราบนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการจิตอาสาเดินรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าพกพาง่ายใช้ได้นานใช้ซ้ำใหม่ได้หลายหน เป็นการลดโลกร้อนจากการเผาถุงพลาสติก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการจิตอาสาเดินรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าพกพาง่ายใช้ได้นานใช้ซ้ำใหม่ได้หลายหน เป็นการลดโลกร้อนจากการเผาถุงพลาสติก ../add_file/วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการจิตอาสาเดินรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าพกพาง่ายใช้ได้นานใช้ซ้ำใหม่ได้หลายหน เป็นการลดโลกร้อนจากการเผาถุงพลาสติก
ชื่อไฟล์ : นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ดำเนินการ ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ดำเนินการ ดังนี้ ../add_file/วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ดำเนินการ ดังนี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล อรรคจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล อรรคจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ในครั้งนี้ ../add_file/วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล อรรคจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อน้อมลำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง (งานพัฒนารายได้) และกองช่าง(งานการประปา) ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่พี่น้องประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง (งานพัฒนารายได้) และกองช่าง(งานการประปา) ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่พี่น้องประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง (งานพัฒนารายได้) และกองช่าง(งานการประปา) ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่พี่น้องประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ให้มีรายได้ ทางเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงเปิดตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ให้มีรายได้ ทางเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงเปิดตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ../add_file/สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ให้มีรายได้ ทางเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จึงเปิดตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (Integrity and Transparency Assessment:) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (Integrity and Transparency Assessment:) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม ../add_file/เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (Integrity and Transparency Assessment:) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rh4u6w ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ของราษฏร ม.6 บ้านหนองโก/ม.12 บ้านบุมะเขือ และ ม.13 บ้านก่อ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมกรรโชกแรงในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ของราษฏร ม.6 บ้านหนองโก/ม.12 บ้านบุมะเขือ และ ม.13 บ้านก่อ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมกรรโชกแรงในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ../add_file/วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ของราษฏร ม.6 บ้านหนองโก/ม.12 บ้านบุมะเขือ และ ม.13 บ้านก่อ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมกรรโชกแรงในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2) นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้เชิญกรรมการ ศปถ.ทต.ศรีสมเด็จ ประชุมเพื่อกำหนดจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ และแนวทางแก้ไข การจัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2) นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้เชิญกรรมการ ศปถ.ทต.ศรีสมเด็จ ประชุมเพื่อกำหนดจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ และแนวทางแก้ไข การจัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2) นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้เชิญกรรมการ ศปถ.ทต.ศรีสมเด็จ ประชุมเพื่อกำหนดจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ และแนวทางแก้ไข การจัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ../add_file/กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันศุกร์ที่​ 18​ มีนาคม​ 2565​ เวลา​ ​08.30​ น.​ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรี​ตำบลศรีสมเด็จได้มอบหมายให้​ นายสุรชัย​ อ่อนประทุุม​ ปลัดเทศบาล​และนายวีระพงษ์​ คำมูล​ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนอำเภอศรีสมเด็จ​ วางพานพุ่มดอกไม้สด​ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด​ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันศุกร์ที่​ 18​ มีนาคม​ 2565​ เวลา​ ​08.30​ น.​ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรี​ตำบลศรีสมเด็จได้มอบหมายให้​ นายสุรชัย​ อ่อนประทุุม​ ปลัดเทศบาล​และนายวีระพงษ์​ คำมูล​ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนอำเภอศรีสมเด็จ​ วางพานพุ่มดอกไม้สด​ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด​ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/วันศุกร์ที่​ 18​ มีนาคม​ 2565​ เวลา​ ​08.30​ น.​ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรี​ตำบลศรีสมเด็จได้มอบหมายให้​ นายสุรชัย​ อ่อนประทุุม​ ปลัดเทศบาล​และนายวีระพงษ์​ คำมูล​ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนอำเภอศรีสมเด็จ​ วางพานพุ่มดอกไม้สด​ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด​ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 มีนาคม 2565 ../add_file/วันที่ 22 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : a1vFWKFWed30015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eoWHwMjWed30034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : krM7YIPWed30046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yyFAOZ2Wed30054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NtAbdIMWed30059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YgJhzEEWed30109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XpToMG8Wed30121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1caIDd6Wed30141.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZrAoA3lWed30153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1TrGYNOWed30202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี พร้อมงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้กำลังใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมมอบแพมเพิส และนม ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖,บ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙,บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐,บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี พร้อมงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้กำลังใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมมอบแพมเพิส และนม ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖,บ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙,บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐,บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี พร้อมงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้กำลังใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข พร้อมมอบแพมเพิส และนม ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖,บ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙,บ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐,บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้งานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ โดยเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้งานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ โดยเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้งานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพักเพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ โดยเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จร่วมดำเนินงานจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) พร้อมจัดระเบียบจราจร สำหรับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จร่วมดำเนินงานจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) พร้อมจัดระเบียบจราจร สำหรับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ ../add_file/เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสมเด็จร่วมดำเนินงานจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) พร้อมจัดระเบียบจราจร สำหรับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/วันที่ 4 เมษายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเลขานายกฯ และงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้านพร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) ให้กับพนักงานเทศบาล (กลุ่มเสี่ยง) ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเลขานายกฯ และงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้านพร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) ให้กับพนักงานเทศบาล (กลุ่มเสี่ยง) ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเลขานายกฯ และงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้านพร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) ให้กับพนักงานเทศบาล (กลุ่มเสี่ยง) ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง) โดยมีนายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการเพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อให้คณะทำงานดำเนินการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง) โดยมีนายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการเพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อให้คณะทำงานดำเนินการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ../add_file/วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง) โดยมีนายสุรชัย อ่อนประทุม ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการเพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อให้คณะทำงานดำเนินการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ชื่อไฟล์ : ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร ../add_file/ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร
ชื่อไฟล์ : วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ พร้อมเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ พร้อมเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและงานสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก เพื่อให้กำลังใจในระหว่างกักตัวและรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ พร้อมเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ร่วมประชุมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน วางแนวทางปรึกษาหารือ ชี้แจงถึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ร่วมประชุมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน วางแนวทางปรึกษาหารือ ชี้แจงถึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ร่วมประชุมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน วางแนวทางปรึกษาหารือ ชี้แจงถึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร ../add_file/ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ชั้น 2 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการเป็นของประชาชนในเขตพื้นที่และองค์กร
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า โดยมอบนโยบายในหลายประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า โดยมอบนโยบายในหลายประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ../add_file/เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เพื่อมอบนโยบายการทำงานและติดตามความคืบหน้า โดยมอบนโยบายในหลายประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกำชับให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินฯของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้จิตอาสาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 และจัดระเบียบจราจรให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้จิตอาสาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 และจัดระเบียบจราจรให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ../add_file/เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้จิตอาสาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 และจัดระเบียบจราจรให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน
ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมาย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่บ้านบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมาย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่บ้านบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ../add_file/วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมาย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่บ้านบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้เลขานุการนายกฯ พร้อมปลัดเทศบาล และผอ.กองช่าง /วิศวกรโยธา/ ผช.นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจท่อเมนท์ขยายเขตประปาบ้านก่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 สำรวจบริเวณที่จะทำการขุดลอกหนองน้ำหนองคู (ตอนบน) เพื่อกักเก็บน้ำอุปโภค และถมเป็นลานกิจกรรมของเทศบาล ม.7 บ้านเหล่าล้อ (หนองคู) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้เลขานุการนายกฯ พร้อมปลัดเทศบาล และผอ.กองช่าง /วิศวกรโยธา/ ผช.นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจท่อเมนท์ขยายเขตประปาบ้านก่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 สำรวจบริเวณที่จะทำการขุดลอกหนองน้ำหนองคู (ตอนบน) เพื่อกักเก็บน้ำอุปโภค และถมเป็นลานกิจกรรมของเทศบาล ม.7 บ้านเหล่าล้อ (หนองคู) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/วันที่ 7 เมษายน 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้เลขานุการนายกฯ พร้อมปลัดเทศบาล และผอ.กองช่าง /วิศวกรโยธา/ ผช.นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจท่อเมนท์ขยายเขตประปาบ้านก่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 สำรวจบริเวณที่จะทำการขุดลอกหนองน้ำหนองคู (ตอนบน) เพื่อกักเก็บน้ำอุปโภค และถมเป็นลานกิจกรรมของเทศบาล ม.7 บ้านเหล่าล้อ (หนองคู) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ทั้งนี้ "ด่านชุมชน" ดังกล่าว จัดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) ซึ่งเป็นถนนสายรอง (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ทั้งนี้ "ด่านชุมชน" ดังกล่าว จัดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) ซึ่งเป็นถนนสายรอง (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387) ../add_file/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ โดยมีนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ทั้งนี้ "ด่านชุมชน" ดังกล่าว จัดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) ซึ่งเป็นถนนสายรอง (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387)
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งใช้ชื่อในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) โดยมีร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งใช้ชื่อในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) โดยมีร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ../add_file/วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งใช้ชื่อในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-11) โดยมีร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการจัดงาน “วันเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #ด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ดังนี้ -ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า -นายเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมมอบใบประกาศเกียติคุณ “คนดีศรีเทศบาล” -เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ -ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 1 ต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น "#วันเทศบาล" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการจัดงาน “วันเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #ด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ดังนี้ -ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า -นายเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมมอบใบประกาศเกียติคุณ “คนดีศรีเทศบาล” -เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ -ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 1 ต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น "#วันเทศบาล" ../add_file/วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการจัดงาน “วันเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #ด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ดังนี้ -ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า -นายเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมมอบใบประกาศเกียติคุณ “คนดีศรีเทศบาล” -เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ -ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 1 ต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น "#วันเทศบาล"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ✨นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลศรีสมเด็จเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ✨นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลศรีสมเด็จเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ต่อไป ../add_file/✨นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลศรีสมเด็จเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ต่อไป
ชื่อไฟล์ : ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จที่ชำรุด สาเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จที่ชำรุด สาเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาต่อไป ../add_file/✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จที่ชำรุด สาเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งดำเนินซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาต่อไป
ชื่อไฟล์ : สล็อต pg https://www.pgslot.vg/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สล็อต pg https://www.pgslot.vg/ ../add_file/สล็อต pg https://www.pgslot.vg/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อนุสาวรีย์พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุทโฑ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อนุสาวรีย์พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุทโฑ) ../add_file/วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อนุสาวรีย์พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุทโฑ)
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ นำโดยปลัดเทศบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรของราษฎร บ้านหนองสองหัอง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรงในคืนวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ นำโดยปลัดเทศบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรของราษฎร บ้านหนองสองหัอง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรงในคืนวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ../add_file/วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ✨นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ นำโดยปลัดเทศบาล ร่วมกับผู้นำชุมชน ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรของราษฎร บ้านหนองสองหัอง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีฝนตกหนัก และลมกรรโชกแรงในคืนวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรี มอบหมายปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ออกติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรี มอบหมายปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ออกติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ ../add_file/วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรี มอบหมายปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ออกติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการแจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการแจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/เพื่อเป็นการแจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : **ประชาสัมพันธ์*** พบเห็นเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทาง QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ ผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้ หรือ ผ่านช่องทาง https://www.traffy.in.th/?page_id=27667 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: **ประชาสัมพันธ์*** พบเห็นเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทาง QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ ผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้ หรือ ผ่านช่องทาง https://www.traffy.in.th/?page_id=27667 ../add_file/**ประชาสัมพันธ์*** พบเห็นเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทาง QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ ผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้ หรือ ผ่านช่องทาง https://www.traffy.in.th/?page_id=27667
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yjUlebIWed75830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ ../add_file/เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้
ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถคลิกเข้าไปตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามลิงค์นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuS2tsEvATUrjk-y3jp2MCpHJSjsQLhLNyW4niffCb7nbkBQ/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถคลิกเข้าไปตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามลิงค์นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuS2tsEvATUrjk-y3jp2MCpHJSjsQLhLNyW4niffCb7nbkBQ/viewform ../add_file/ท่านสามารถคลิกเข้าไปตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามลิงค์นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuS2tsEvATUrjk-y3jp2MCpHJSjsQLhLNyW4niffCb7nbkBQ/viewform
ชื่อไฟล์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารที่ดี ณ ที่อื่นๆ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำแนวทางในการปฏิบัติงานเหล่านั้น นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน ได้แก่ การศึกษาดูงาน ดูการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน กลุ่มมะพร้าวแก้วแม่ดาวเรือง การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และวิธีส่งเสริมการขาย ศึกษากลุ่มทอผ้าหมู่บ้านไทดำ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารที่ดี ณ ที่อื่นๆ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำแนวทางในการปฏิบัติงานเหล่านั้น นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน ได้แก่ การศึกษาดูงาน ดูการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน กลุ่มมะพร้าวแก้วแม่ดาวเรือง การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และวิธีส่งเสริมการขาย ศึกษากลุ่มทอผ้าหมู่บ้านไทดำ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ../add_file/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารที่ดี ณ ที่อื่นๆ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำแนวทางในการปฏิบัติงานเหล่านั้น นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตน ได้แก่ การศึกษาดูงาน ดูการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน กลุ่มมะพร้าวแก้วแม่ดาวเรือง การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และวิธีส่งเสริมการขาย ศึกษากลุ่มทอผ้าหมู่บ้านไทดำ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ ../add_file/เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 ../add_file/ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566
ชื่อไฟล์ : ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 ../add_file/ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ - ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก ../add_file/ก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครกงารก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ จากภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายใหม มงคลสีลา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 69 คน โดยมีประเด็นสำคัญคือ เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาและความต้อการ ประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 69 คน ดังนี้ 1. เห็นควรให้ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับฟังจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครกงารก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ จากภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายใหม มงคลสีลา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 69 คน โดยมีประเด็นสำคัญคือ เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาและความต้อการ ประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 69 คน ดังนี้ 1. เห็นควรให้ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับฟังจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ../add_file/เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครกงารก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ จากภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายใหม มงคลสีลา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 69 คน โดยมีประเด็นสำคัญคือ เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาและความต้อการ ประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 69 คน ดังนี้ 1. เห็นควรให้ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับฟังจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสถานที่ ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ดังนี้ค่ะ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. https://www.ect.go.th/roiet/ewt_news.php?nid=820&filename=index file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสถานที่ ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ดังนี้ค่ะ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. https://www.ect.go.th/roiet/ewt_news.php?nid=820&filename=index ../add_file/วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสถานที่ ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ดังนี้ค่ะ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. https://www.ect.go.th/roiet/ewt_news.php?nid=820&filename=index
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ ../add_file/อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ
ชื่อไฟล์ : อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ ../add_file/อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขายขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ
ชื่อไฟล์ : อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขนขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขนขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ ../add_file/อยากให้มีโครงการจัดการขยะหมู่บ้านค่ะ พอดีมีประเด็นบ้านที่มีลูกหลาน มีขยะเช่น แพมเพิส หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่กัดจัดเองได้ยาก หรือขยะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่มีระบบกำจัดขยะค่ะ ชาวบ้านก็ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา เพราะทำให้เกิดมลพิษ เอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ จริงๆปัญหาขยะมีมานานแล้วค่ะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านประกาศ อ้างว่านายกสั่ง ห้ามนำขยะไปทิ้งบริเวณหมู่บ้าน ไม่งั้นจะมีการปรับ 2000 หรือมากกว่านั้น ดิฉันขอแจ้งเรื่องร้องเรียนการทำงาน และขอพิจารณาให้ท่านนายก และผู้ใหญ่บ้าน หรือคนที่เกี่ยวข้อง รบกวนแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ ประชาชนต้องพึ่งผู้นำไม่ใช่พึ่งพากันเอง เรื่องทำถนนตัดไปห้วยแอ่งอยากให้พักก่อนค่ะ เอาเรื่องขยะนี้ก่อน ดิฉันขออนุญาตเสนอนะคะ ทำโครงการเบิกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างรถเก็บขยะ และแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ รับสมัครพนักงานขนขยะ สำหรับคนที่ว่างงาน เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยค่ะ โปรดพิจารณาด้วยค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันนี้ (19/7/66) เวลา 10.00 น. นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ประธานในการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันนี้ (19/7/66) เวลา 10.00 น. นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ประธานในการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2) ../add_file/วันนี้ (19/7/66) เวลา 10.00 น. นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ ประธานในการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ชั้น 2)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YNqK6MbThu64017.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JtDUwZNThu63932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8A7eJ2oThu63943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D3rTJg4Thu64009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kFE5BIYThu64024.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LKdFUDlThu64035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jRu38jOThu64043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m6O1QAlThu64111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FS1ixgzThu64119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MWKTzdoThu64126.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Mfg6JE9Thu64134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dj2n6VJThu64141.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lC0CCEIThu64147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6EOqwThThu64155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M7AEcgMThu64203.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rlhZ8ckThu64210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f84LRNBThu64217.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ ../add_file/ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ
ชื่อไฟล์ : ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ ../add_file/ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ
ชื่อไฟล์ : ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ ../add_file/ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ
ชื่อไฟล์ : ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ ../add_file/ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ
ชื่อไฟล์ : ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ ../add_file/ที่วัดบ้านหนองคูคำ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านทุกวันเช้าเย็นๆ เป็นประจำ
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddF3Ov4LGYoSjmagC_0T1pgVbArRdrJJKdGdj178k1SSyDzw/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddF3Ov4LGYoSjmagC_0T1pgVbArRdrJJKdGdj178k1SSyDzw/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddF3Ov4LGYoSjmagC_0T1pgVbArRdrJJKdGdj178k1SSyDzw/viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ชาติกำเนิด นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี โยมมารดาชื่อนางทุม ปักกะสีนัง การศึกษา ในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่น จบชั้นประถมปีที่ 6 และได้ขวนขวาย เข้ามาเรียนต่อ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2480 การศึกษาของท่าน ในยุคสมัยนั้น นับว่าอยู่ในขั้นดี ท่านได้เข้ารับราชการ เป็นครูในปีรุ่งขึ้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ชีวิตการเป็นครู ท่านเริ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านชาด ตำบลหัวเรือ มหาสารคาม และต่อมาที่โรงเรียน บ้านสวนจิก ตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด บรรพชาอุปสมบท ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2488 ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ทางพระพุทธศาสนา เป็นมคธว่า "มหาวีโร" พรรษาแรก ในชีวิตสมณะผู้ละวาง ท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรม อยู่กับท่านพระอาจารย์คูณ อุตตโม วัดประชาบำรุง มหาสารคาม ปีต่อมา พ.ศ. 2489 ท่านได้จาริกไปจำพรรษ ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา กับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ออกจาริกแสวงธรรม เมื่อออกพรรษาแล้วพระศรี มหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรม ไปตามวนาป่าเขาราวไพร อาทิ ภูเก้า ภูผักกูด บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ซึ่งที่ภูผักกูด หรือภูผากูดแห่งนี้ เป็นสัปปายะสถาน ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เคยธุดงค์จาริก มาพำนัก เป็นแหล่งเจริญธรรม ที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรม ได้มาประพฤติธรรม บำเพ็ญเพียร ด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชน ขาดแคลนขัดสน ในปัจจัยสี่ แต่มีภูมิทัศน์ ที่เหมาะแก่การพัฒนา ภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ธุดงค์ไปพำนักที่ถ้ำพระเวส ครั้นเข้าพรรษา ได้ไปจำพรรษา ที่วัดบ้านนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในยุคสมัยนั้น เป็นดินแดนที่ครุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์ แห่งความขัดแย้ง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และสังคม แต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่น ปราศจากอันตราย จนกระทั่ง ออกพรรษา จึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปี พ.ศ. 2491 เข้าจำพรรษา ที่วัดโนนนิเวสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์ คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีต ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งขณะนั้น อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย พำนักอยู่ที่สำนักป่า บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์ศรี มหาวีโร จึงเข้าไปกราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่สำนักป่าบ้านหนองผือ ขออนุญาต พำนักจำพรรษา และศึกษาธรรมกับท่าน ซึ่งหลวงปู่มั่น ก็เมตตาอนุญาต นับเป็นโอกาส อันเป็นมหามงคล ในชีวิตบรรพชิต ที่มีโอกาสศึกษาธรรม และอุปฏฺฐากพระบุพพาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรม กับสหธรรมิกร่วมสำนัก ร่วมครูอาจารย์เดียวกัน เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาพาธพระอาจารย์ศรี ก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติ เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพ ก็นำความวิโยคอาดูร มาสู่ผู้เป็นศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์ อย่างสุดจิต สุดใจ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ถวายสักการะ สรีระ หลวงปู่มั่น เป็นครั้งสุดท้าย ในงานถวายเพลิง ฌาปนกิจ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ต่อมาปี พ.ศ. 2493 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนอง ผักตบ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และปีต่อมา ได้มีโอกาส ไปพำนัก จำพรรษาที่ วัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาส ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ ปี พ.ศ. 2495 ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแซง โดยบัญชาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ท่านพระอาจารย์ศรี ได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคาม และร้อยเอ็ดไปนานหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ท่านจาริกมายังวัดป่ากุง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาประมาณ 170 ปี ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการพัฒนาวัดป่ากุง ให้เรืองรุ่งโดยลำดับ จนกระทั่งเป็น "วัดประชาคมวนาราม" ที่งามสง่า เป็นศาสนสถาน อันไพศาล สำหรับชาวพุทธ ผู้ศรัทธาในธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า และดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร จำพรรษาที่วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ท่านเป็นผู้นำ เป็นธุระในกิจการงาน พระศาสนา อย่างจริงจังและ มั่นคง สร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์ เป็นจำนวนมาก สมณศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรอุดม บรมญาณดุสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิสุทธิมงคล วิมลญาณดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี นอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำมาประทานมอบให้ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้าง "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" ณ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ เป็นผลานิสงส์แห่งแรงศรัทธา ของชาวพุทธ ต่อพระบวรพุทธศาสนา ต่อพระสุปฏิปันโน ต่อบารมีธรรม ของพระราชสังวรอุดม เจ้าคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทย หมายจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพุทธศิลปให้สถิตสถาพรสืบไป รูปแบบอันวิจิตร เป็นศิลปผสมความยิ่งใหญ่ ของพระปฐมเจดีย์ กับความ โอฬารของพระธาตุพนม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ประดิษฐานตระหง่าน ตระการตา ด้วยศิลปกรรม อันล้ำเลิศ ด้วยฝีมือลูกหลานไทย เป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัย ที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญ ของไทย และของโลกวัฒนา สืบต่อไปภายภาคหน้า ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกล จากหลายถิ่น จะมารวมกัน ที่หน้าวัดประชาคมวนาราม เพื่อเตรียมถวายภัตตาหาร บิณฑบาตรพระคุณเจ้า เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชน จะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรี อย่างใกล้ชิด บางรายบางท่าน ก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่าน ซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมา การบิณฑบาต เป็นธุดงควัตรที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึก ออกเดินไปรอบ ๆ วัด จนถึงเวลาบิณฑบาต ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว หลังจากบิณฑบาตรแล้ว สาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์กรรมฐาน ที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถราจารย์ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นพระป่า พระกรรมฐาน ที่ศิษย์เคารพ ศรัทธา อย่างมหาศาล เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อย่างสิ้นสงสัย เจดีย์หิน "เจดีย์หิน" ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มรณภาพ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) พระวิปัสนาจารย์ของภาคอิสาน ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 05.34 น.วันที่ 16 ส.ค.2554 ด้วยโรคชรา ภายในกุฏิกลางน้ำ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อายุ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน ( 66 พรรษา) หลังจากหลวงปู่ฯอาพาธมาตั้งแต่ ปี 2550 ศิษย์ยานุศิษย์นำเข้ารักษาตัวและเข้าออก รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่นจำนวนหลายครั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ชาติกำเนิด นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี โยมมารดาชื่อนางทุม ปักกะสีนัง การศึกษา ในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่น จบชั้นประถมปีที่ 6 และได้ขวนขวาย เข้ามาเรียนต่อ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2480 การศึกษาของท่าน ในยุคสมัยนั้น นับว่าอยู่ในขั้นดี ท่านได้เข้ารับราชการ เป็นครูในปีรุ่งขึ้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ชีวิตการเป็นครู ท่านเริ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านชาด ตำบลหัวเรือ มหาสารคาม และต่อมาที่โรงเรียน บ้านสวนจิก ตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด บรรพชาอุปสมบท ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2488 ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ทางพระพุทธศาสนา เป็นมคธว่า "มหาวีโร" พรรษาแรก ในชีวิตสมณะผู้ละวาง ท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรม อยู่กับท่านพระอาจารย์คูณ อุตตโม วัดประชาบำรุง มหาสารคาม ปีต่อมา พ.ศ. 2489 ท่านได้จาริกไปจำพรรษ ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา กับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ออกจาริกแสวงธรรม เมื่อออกพรรษาแล้วพระศรี มหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรม ไปตามวนาป่าเขาราวไพร อาทิ ภูเก้า ภูผักกูด บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ซึ่งที่ภูผักกูด หรือภูผากูดแห่งนี้ เป็นสัปปายะสถาน ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เคยธุดงค์จาริก มาพำนัก เป็นแหล่งเจริญธรรม ที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรม ได้มาประพฤติธรรม บำเพ็ญเพียร ด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชน ขาดแคลนขัดสน ในปัจจัยสี่ แต่มีภูมิทัศน์ ที่เหมาะแก่การพัฒนา ภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ธุดงค์ไปพำนักที่ถ้ำพระเวส ครั้นเข้าพรรษา ได้ไปจำพรรษา ที่วัดบ้านนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในยุคสมัยนั้น เป็นดินแดนที่ครุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์ แห่งความขัดแย้ง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และสังคม แต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่น ปราศจากอันตราย จนกระทั่ง ออกพรรษา จึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปี พ.ศ. 2491 เข้าจำพรรษา ที่วัดโนนนิเวสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์ คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีต ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งขณะนั้น อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย พำนักอยู่ที่สำนักป่า บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์ศรี มหาวีโร จึงเข้าไปกราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่สำนักป่าบ้านหนองผือ ขออนุญาต พำนักจำพรรษา และศึกษาธรรมกับท่าน ซึ่งหลวงปู่มั่น ก็เมตตาอนุญาต นับเป็นโอกาส อันเป็นมหามงคล ในชีวิตบรรพชิต ที่มีโอกาสศึกษาธรรม และอุปฏฺฐากพระบุพพาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรม กับสหธรรมิกร่วมสำนัก ร่วมครูอาจารย์เดียวกัน เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาพาธพระอาจารย์ศรี ก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติ เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพ ก็นำความวิโยคอาดูร มาสู่ผู้เป็นศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์ อย่างสุดจิต สุดใจ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ถวายสักการะ สรีระ หลวงปู่มั่น เป็นครั้งสุดท้าย ในงานถวายเพลิง ฌาปนกิจ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ต่อมาปี พ.ศ. 2493 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนอง ผักตบ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และปีต่อมา ได้มีโอกาส ไปพำนัก จำพรรษาที่ วัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาส ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ ปี พ.ศ. 2495 ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแซง โดยบัญชาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ท่านพระอาจารย์ศรี ได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคาม และร้อยเอ็ดไปนานหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ท่านจาริกมายังวัดป่ากุง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาประมาณ 170 ปี ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการพัฒนาวัดป่ากุง ให้เรืองรุ่งโดยลำดับ จนกระทั่งเป็น "วัดประชาคมวนาราม" ที่งามสง่า เป็นศาสนสถาน อันไพศาล สำหรับชาวพุทธ ผู้ศรัทธาในธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า และดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร จำพรรษาที่วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ท่านเป็นผู้นำ เป็นธุระในกิจการงาน พระศาสนา อย่างจริงจังและ มั่นคง สร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์ เป็นจำนวนมาก สมณศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรอุดม บรมญาณดุสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิสุทธิมงคล วิมลญาณดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี นอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำมาประทานมอบให้ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้าง "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" ณ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ เป็นผลานิสงส์แห่งแรงศรัทธา ของชาวพุทธ ต่อพระบวรพุทธศาสนา ต่อพระสุปฏิปันโน ต่อบารมีธรรม ของพระราชสังวรอุดม เจ้าคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทย หมายจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพุทธศิลปให้สถิตสถาพรสืบไป รูปแบบอันวิจิตร เป็นศิลปผสมความยิ่งใหญ่ ของพระปฐมเจดีย์ กับความ โอฬารของพระธาตุพนม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ประดิษฐานตระหง่าน ตระการตา ด้วยศิลปกรรม อันล้ำเลิศ ด้วยฝีมือลูกหลานไทย เป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัย ที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญ ของไทย และของโลกวัฒนา สืบต่อไปภายภาคหน้า ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกล จากหลายถิ่น จะมารวมกัน ที่หน้าวัดประชาคมวนาราม เพื่อเตรียมถวายภัตตาหาร บิณฑบาตรพระคุณเจ้า เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชน จะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรี อย่างใกล้ชิด บางรายบางท่าน ก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่าน ซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมา การบิณฑบาต เป็นธุดงควัตรที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึก ออกเดินไปรอบ ๆ วัด จนถึงเวลาบิณฑบาต ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว หลังจากบิณฑบาตรแล้ว สาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์กรรมฐาน ที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถราจารย์ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นพระป่า พระกรรมฐาน ที่ศิษย์เคารพ ศรัทธา อย่างมหาศาล เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อย่างสิ้นสงสัย เจดีย์หิน "เจดีย์หิน" ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มรณภาพ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) พระวิปัสนาจารย์ของภาคอิสาน ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 05.34 น.วันที่ 16 ส.ค.2554 ด้วยโรคชรา ภายในกุฏิกลางน้ำ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อายุ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน ( 66 พรรษา) หลังจากหลวงปู่ฯอาพาธมาตั้งแต่ ปี 2550 ศิษย์ยานุศิษย์นำเข้ารักษาตัวและเข้าออก รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่นจำนวนหลายครั้ง ../add_file/ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) ชาติกำเนิด นามเดิมของท่านชื่อ ศรี เกิดในสกุลปักกะสีนัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันศุกร์ เดือนหก ปีมะเมีย ที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โยมบิดาชื่อนายอ่อนสี โยมมารดาชื่อนางทุม ปักกะสีนัง การศึกษา ในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่น จบชั้นประถมปีที่ 6 และได้ขวนขวาย เข้ามาเรียนต่อ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2480 การศึกษาของท่าน ในยุคสมัยนั้น นับว่าอยู่ในขั้นดี ท่านได้เข้ารับราชการ เป็นครูในปีรุ่งขึ้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ชีวิตการเป็นครู ท่านเริ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านชาด ตำบลหัวเรือ มหาสารคาม และต่อมาที่โรงเรียน บ้านสวนจิก ตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด บรรพชาอุปสมบท ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2488 ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระโพธิญาณมุนี (ดำ โพธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ทางพระพุทธศาสนา เป็นมคธว่า "มหาวีโร" พรรษาแรก ในชีวิตสมณะผู้ละวาง ท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรม อยู่กับท่านพระอาจารย์คูณ อุตตโม วัดประชาบำรุง มหาสารคาม ปีต่อมา พ.ศ. 2489 ท่านได้จาริกไปจำพรรษ ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา กับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ออกจาริกแสวงธรรม เมื่อออกพรรษาแล้วพระศรี มหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรม ไปตามวนาป่าเขาราวไพร อาทิ ภูเก้า ภูผักกูด บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ซึ่งที่ภูผักกูด หรือภูผากูดแห่งนี้ เป็นสัปปายะสถาน ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เคยธุดงค์จาริก มาพำนัก เป็นแหล่งเจริญธรรม ที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรม ได้มาประพฤติธรรม บำเพ็ญเพียร ด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชน ขาดแคลนขัดสน ในปัจจัยสี่ แต่มีภูมิทัศน์ ที่เหมาะแก่การพัฒนา ภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ปี พ.ศ. 2490 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ธุดงค์ไปพำนักที่ถ้ำพระเวส ครั้นเข้าพรรษา ได้ไปจำพรรษา ที่วัดบ้านนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในยุคสมัยนั้น เป็นดินแดนที่ครุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์ แห่งความขัดแย้ง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง และสังคม แต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่น ปราศจากอันตราย จนกระทั่ง ออกพรรษา จึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปี พ.ศ. 2491 เข้าจำพรรษา ที่วัดโนนนิเวสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์ คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีต ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งขณะนั้น อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย พำนักอยู่ที่สำนักป่า บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระอาจารย์ศรี มหาวีโร จึงเข้าไปกราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่สำนักป่าบ้านหนองผือ ขออนุญาต พำนักจำพรรษา และศึกษาธรรมกับท่าน ซึ่งหลวงปู่มั่น ก็เมตตาอนุญาต นับเป็นโอกาส อันเป็นมหามงคล ในชีวิตบรรพชิต ที่มีโอกาสศึกษาธรรม และอุปฏฺฐากพระบุพพาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรม กับสหธรรมิกร่วมสำนัก ร่วมครูอาจารย์เดียวกัน เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาพาธพระอาจารย์ศรี ก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติ เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพ ก็นำความวิโยคอาดูร มาสู่ผู้เป็นศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์ อย่างสุดจิต สุดใจ พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ถวายสักการะ สรีระ หลวงปู่มั่น เป็นครั้งสุดท้าย ในงานถวายเพลิง ฌาปนกิจ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ต่อมาปี พ.ศ. 2493 พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนอง ผักตบ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และปีต่อมา ได้มีโอกาส ไปพำนัก จำพรรษาที่ วัดบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาส ศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ ปี พ.ศ. 2495 ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแซง โดยบัญชาของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ท่านพระอาจารย์ศรี ได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคาม และร้อยเอ็ดไปนานหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ท่านจาริกมายังวัดป่ากุง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาประมาณ 170 ปี ท่านเป็นผู้นำศรัทธา ในการพัฒนาวัดป่ากุง ให้เรืองรุ่งโดยลำดับ จนกระทั่งเป็น "วัดประชาคมวนาราม" ที่งามสง่า เป็นศาสนสถาน อันไพศาล สำหรับชาวพุทธ ผู้ศรัทธาในธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า และดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร จำพรรษาที่วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ท่านเป็นผู้นำ เป็นธุระในกิจการงาน พระศาสนา อย่างจริงจังและ มั่นคง สร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์ เป็นจำนวนมาก สมณศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสังวรอุดม บรมญาณดุสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิสุทธิมงคล วิมลญาณดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี นอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำมาประทานมอบให้ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้าง "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" ณ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ เป็นผลานิสงส์แห่งแรงศรัทธา ของชาวพุทธ ต่อพระบวรพุทธศาสนา ต่อพระสุปฏิปันโน ต่อบารมีธรรม ของพระราชสังวรอุดม เจ้าคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทย หมายจรรโลงพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานพุทธศิลปให้สถิตสถาพรสืบไป รูปแบบอันวิจิตร เป็นศิลปผสมความยิ่งใหญ่ ของพระปฐมเจดีย์ กับความ โอฬารของพระธาตุพนม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ประดิษฐานตระหง่าน ตระการตา ด้วยศิลปกรรม อันล้ำเลิศ ด้วยฝีมือลูกหลานไทย เป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัย ที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญ ของไทย และของโลกวัฒนา สืบต่อไปภายภาคหน้า ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกล จากหลายถิ่น จะมารวมกัน ที่หน้าวัดประชาคมวนาราม เพื่อเตรียมถวายภัตตาหาร บิณฑบาตรพระคุณเจ้า เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชน จะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรี อย่างใกล้ชิด บางรายบางท่าน ก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่าน ซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมา การบิณฑบาต เป็นธุดงควัตรที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึก ออกเดินไปรอบ ๆ วัด จนถึงเวลาบิณฑบาต ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว หลังจากบิณฑบาตรแล้ว สาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร หลวงปู่ศรี มหาวีโร ท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์กรรมฐาน ที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระเถราจารย์ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นพระป่า พระกรรมฐาน ที่ศิษย์เคารพ ศรัทธา อย่างมหาศาล เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อย่างสิ้นสงสัย เจดีย์หิน "เจดีย์หิน" ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มรณภาพ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) พระวิปัสนาจารย์ของภาคอิสาน ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 05.34 น.วันที่ 16 ส.ค.2554 ด้วยโรคชรา ภายในกุฏิกลางน้ำ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อายุ 94 ปี 3 เดือน 13 วัน ( 66 พรรษา) หลังจากหลวงปู่ฯอาพาธมาตั้งแต่ ปี 2550 ศิษย์ยานุศิษย์นำเข้ารักษาตัวและเข้าออก รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่นจำนวนหลายครั้ง
ชื่อไฟล์ : ประวัติหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ๒๕๕๕-ปัจจุบัน มงคลนาม ทองอินทร์ แสวงผล ชาติกาล วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู สถานที่เกิด บ้านหนองแดง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดา – มารดา นายนิน – นางอ่อน แสวงผล พี่น้อง เป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๕ คน มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นชาย ๑ คน หญิง ๒ คน นอกจากนี้มีผู้หญิงบวชเป็นชีตลอดชีวิตคือชีสุดใจ แสวงผล(เสียชีวิตในเพศนักบวช) ส่วนผู้ชายที่บวชเป็นพระตลอดชีวิต คือ พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ชีวิตในเพศฆราวาส เมื่อพระอาจารย์ทองอินทร์ ท่านยังเล็กอยู่นั้นได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านหนองแดง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับบ้านศรีสมเด็จ แต่เดิมบ้านศรีสมเด็จมีชื่อว่าบ้านหนอง เพราะว่ามีหนองน้ำอยู่ตรงกลางระว่างบ้านหนองแดงกับบ้านหัวหนอง ต่อมาบิดามารดาของท่านได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ใกล้กับป่ากุง ซึ่งต่อมาเป็นวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) สมัยที่ท่านยังเด็กท่านเคยนำวัวควายไปเลี้ยงที่บริเวณวัดป่ากุงเสมอๆ ป่ากุงนี้แต่เดิมรกร้างเป็นป่าเก่า มีโบสถ์เก่าแก่ร้างอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งทางร้อยเอ็ดเรียกกันว่ากู่ พอถึงวันสงกรานต์จะมีผู้คนพากันไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ป่ากุงนั้นหรือบางทีก็ไปทำพิธีบวงสรวงสังเวยกันที่ในโบสถ์หรือในกู่ร้างนั้น ต่อมาพระอาจารย์ศรี มหาวีโร หรือที่บรรดาสานุศิษย์ได้ยกนามว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่” หรือ “หลวงปู่ใหญ่” ได้ธุดงค์มาจากสกลนครเพื่อไปบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ใหญ่ จากคำเล่าลือของบรรดาญาติโยมชาวบ้านที่ได้มีโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงปู่ใหญ่ ต่างก็พากันเอามาเล่าต่อๆ กันว่า หลวงปู่ใหญ่มีคำสอนที่ลึกซึ้งเข้าถึงความจริงของชีวิตแปลกกว่าที่เคยฟังกันมา และยังได้อบรมให้ชาวบ้านญาติโยม ให้ได้รู้จักวิธีการนั่งสมาธิภาวนา จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอันมีผลอยู่ภายในใจเป็นอันมาก ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ได้พากันไปนมัสการและฟังธรรมของหลวงปู่ใหญ่จนได้ยินได้ฟังตามตามคำเล่าลือและเกิดความซาบซึ้งในธรรม จึงพร้อมใจกันอาราธนานิมนต์หลวงปู่ใหญ่ให้มาพำนักจำพรรษาและบูรณะวัดป่ากุงร้างนั้น เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวบ้านป่ากุง ขณะนั้นหลวงปู่ใหญ่บวชได้ประมาณ ๙–๑๐ พรรษา ชีวิตสมณะเพศ อุปสมบท ครั้นเมื่ออายุ ๒๑ ปี หลังจากจับฉลากคัดเลือกไม่ติดเกณฑ์ทหารและก็ยังไม่มีครอบครัว ได้เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดประชาบำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระมหาสวาสดิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาทองใส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สาเหตุที่บวชเนื่องด้วยโยมแม่ป่วยหนักรักษามานานแล้ว รู้ตัวเองว่าคงไม่หายแน่นอน ได้สั่งเอาไว้ว่า หากคัดเลือกทหารแล้วไม่ถูก ให้บวชให้แม่ และอีกอย่างธรรมเนียมของคนในท้องถิ่นนั้นได้ถือเป็นประเพณีมานานแล้ว หากลูกชายมีอายุครบ ๒๐ – ๒๑ ปี แล้วก่อนจะมีครอบครัว ต้องบวชเสียก่อน คิดแล้วก็คือบวชตามประเพณี เมื่อบวชแล้วจึงค่อยได้ยินจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ว่า บวชมีหลายอย่างคือ “บวชเล่น บวชลองหรือคำว่าบวชทดลองดู บวชตามครองประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกเฮอา บวชค้าขาย บวชตายเป็นเปรต“ นำไปคิดอยู่สามพรรษาว่า เราจะเอาบวชแบบไหน เลยตัดสินใจเอาบวชหนีสงสาร นับแต่นั้นเป็นต้นมาได้ตัดสินใจมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระศาสนา ประกอบกับได้ฟังเทศน์อยู่เนืองนิจจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ จึงตั้งใจประกอบความเพียร และตั้งใจท่องพระปาฏิโมกข์จบในขณะเข้าพรรษาที่ ๒ แต่ในคราวแรกที่บวชเข้ามา ๑๕ วัน พระอาจารย์สุด ธมฺมกาโม ได้ให้ขึ้นสวดพระปาฏิโมกข์ทั้งที่เรียนยังไม่จบ ตอนบวชพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ออกธุดงค์ยังไม่กลับ แต่กลับมาเมื่อจวนจะเข้าพรรษา และมาคัดเลือกพระได้ ๑๐ รูป รวมทั้งพระอาจารย์ก็ได้ไปด้วย พักค้างคืนที่วัดบึงพลาญชัย ๑ คืน เพื่อรอรถโดยสาร ออกเดินทางเช้าถึงเย็นพอดี จำพรรษาแรกคือวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีนั้นมีพระจำพรรษา ๑๐ รูป ไม่มีสามเณร คณะญาติโยมดีใจมากๆ เพราะไม่เคยมีพระจำพรรษามากอย่างนี้เลย เริ่มเข้าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบเพราะมีพระมากมีปัญหามาก เกี่ยวกับเรื่องแจกของ ยกตัวอย่างเรื่องครั้งพระพุทธกาลขึ้นมาเบื้องต้นเรื่อง เรื่องแรกภัตตุทเทศก์คือพระผู้แจกของ เรื่องที่สองพระอุปัฏฐาก เรื่องพระอุปัฏฐากนี้ คณะสงฆ์จัดให้พระอาจารย์ทองอินทร์เป็นผู้อุปัฏฐากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ตลอดมาเป็นประจำเวลา ๒ พรรษเต็ม อยู่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า ๔ พรรษา วัดหัวดง บ้านน้อยหนองเค็ม ๖ พรรษา แต่ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ไม่ได้จำพรรษาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ ในพรรษานั้นๆ เลยตั้งสัจจะสมาทานธุดงควัตรไม่นอนตลอดพรรษา ได้กำลังใจมาก ปกติแล้วช่วงที่จำพรรษาอยู่ทางนครพนม ครั้นออกพรรษาแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่จะพาออกวิเวก (หรือคำว่า “ธุดงค์” ซึ่ง นิยมใช้ในปัจจุบัน) บางปีก็ไปทางวัดหนองแซงจังหวัดอุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง(ราษฎรสงเคราะห์) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลำภู ในปัจจุบัน) ออกจากหนองแซงขึ้นภูเก้า ที่นั่นกันดารมากๆ สิ่งแวดล้อมจำพวกสัตว์ป่ามีมาก เช่น ช้างป่า ช้างบ้านมีมากอยู่ใกล้ๆ กับที่พัก ที่พักก็มีลักษณะเป็นร้านเล็กๆ พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ้ บางวันลงจากถ้ำไปหิ้วเอาน้ำคนเดียวเพื่อสำหรับใช้ตอนเช้า มักจะต้องได้ทำความสะอาดบ่อน้ำใหม่ เพราะช้างไปเล่นจนน้ำขุ่น ในช่วงฤดูแล้งของปีนั้นไปด้วยกันสามรูป พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ พระอาจารย์พุทธา พระอาจารย์ทองอินทร์ พระอาจารย์พุทธาทนไม่ไหวเลยกลับวัดหนองแซง คงเหลืออยู่เพียงสองรูป พอเข้าใกล้ฤดูฝน พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่จึงพาลงจากภูเก้า เดินด้วยเท้าไปอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ก็ให้เร่งทำความเพียร ปีนั้นรู้สึกว่าได้กำลังใจเยอะ นั่งอยู่ ๘ คืน เฉพาะกลางคืนมีความสุขสงบดี อยู่นั้นนานหน่อยจวนจะเข้าพรรษา พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็จะพากลับไปที่วัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ด โยมก็ไม่มีติดตาม ปัจจัยก็ไม่มีพอ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ปรารภอยู่สองวันนั้นเอง มีโยมนำลูกมอบให้ทั้งที่มีลูกชายคนเดียว และออกจากโรงเรียนวันนั้น เมื่อมีโยมติดตามแล้วแต่ไม่มีค่ารถ ต่อมาวันสองวันเท่านั้น มีโยมมานิมนต์ให้ไปที่บ้าน เพื่อจะทำบุญบ้านและตักบาตรเนื่องด้วยมีเหตุสัตว์ป่าเข้าหมู่บ้านวันหนึ่งเป็นไก่ป่า วันหนึ่งเป็นอีเก้ง บางคนข้าวแดงเวลานึ่งข้าว หากข้าวแดงเขาถือกันว่ามีเหตุไม่ดี อีกประการสัตว์ป่าเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านเขาถือกันนักหนาว่าทั้งหมู่บ้านจะมีเหตุเดือดร้อน เขาเลยพากันทำบุญเบิกบ้าน คนที่นึ่งข้าวมาก็ไม่สบายใจทำบุญที่บ้านของตนอีก เรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านก็สงบลงไป จึงได้เข้าใจว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติไม่ให้ทุกข์ยาก ดังนั้นการเดินทางกลับร้อยเอ็ดจึงไม่ติดขัดทั้งโยมติดตามและปัจจัย ไม่นานวันพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็พากลับร้อยเอ็ดโดยทางรถยนต์ประจำทาง เพราะมีผู้ถือปัจจัยให้สะดวกในการขึ้นรถ ครั้นต่อมาเด็กคนนั้นไม่ได้กลับบ้านสักทีก็เลยบวชเป็นเณร แต่พอมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านโยมพ่อของเณรก็เสียชีวิตเสียแล้วเหลืออยู่แต่แม่และพี่สาว มีพี่สาวอยู่ ๔ คน คนหนึ่งก็ได้มาบวชเป็นชีพร้อมชีสิน ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าวัดป่าขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามเณรชื่อ สุริโย บัวผาย ชีชื่อ สมร บัวผาย บ้านหินร่อง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาโยมแม่ของเณรก็ได้บวชเป็นชีด้วยประจำอยู่วัดป่ากุงเมื่ออายุมากเข้าก็ขอลาไปอยู่บ้านเกิดและเสียชีวิตในเพศนักบวช ส่วนเณรบวชอยู่ได้ ๖ พรรษาหมดบุญวาสนาก็ลาสึกออกไป ก่อนวันจะเข้าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่พาไปที่เดิมอีก คือ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า จำพรรษาอยู่นั่น ๔ พรรษา พอออกพรรษาปีที่ ๔ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็พาออกวิเวกไปทางบ้านแจ้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอออกไปไกล มีถ้ำเยอะ มีถ้ำพระ ถ้ำตาฮด ถ้ำพระเวส พอดีที่ถ้ำตาฮดมีพระจำมากมาก พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่เลยให้พระอาจารย์ทองอินทร์ไปอยู่ถ้ำพระเวส ซึ่งเป็นการไปอยู่เพียงลำพังเป็นครั้งแรกในชีวิตนักบวช เกิดความกลัวมากแต่อยู่ถึงคืนที่สามก็หายกลัว ไปหายกลัวตายอยู่ที่ถ้ำพระเวสนั้นเอง ตอนเช้าตีห้าลงไปจากถ้ำเพื่อไปคอยพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่เข้าสู่หมู่บ้านบิณฑบาต ออกนอกบ้านแล้วแยกจากหมู่คณะขึ้นถ้ำพระเวสเพียงองค์เดียว ที่ถ้ำนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขี้เกียจภาวนาน้ำไม่ไหล ดีที่ทำให้พระขยันใกล้จะเข้าพรรษา พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็พากลับวัดขามเฒ่า จังหวัดนครพนม เช่นเดิม โยมจากวัดป่าหัวดง บ้านน้อยหนองเค็ม มาขอพระไปจำพรรษา พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ ก็จัดให้พระไป ๔ รูป มีพระอาจารย์สีลา (อาจนิยม) เป็นหัวหน้าและพระอาจารย์ทองอินทร์ก็ไปด้วย ระหว่างพรรษาเร่งทำความเพียรมากโดยเฉพาะเรื่องอดอาหาร แต่ปีที่ ๒ ที่วัดป่าหัวดง พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ไปจำพรรษาอยู่ด้วย ในปีนั้นการประกอบความเพียรก็ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งออกพรรษาปี พ.ศ.๒๕๐๗ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็พามาเยี่ยมทางวัดป่ากุง ดูการก่อสร้างผู้คนเยอะพร้อมดูหมู่คณะพระเณรมั่วสุมต่างๆ นา ๆ เลยยุ่งใจ เมื่อจะเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๐๘ จึงกราบปรึกษาขออนุญาตพ่อแม่ครูอาจารย์ปู่ใหญ่ไปจำพรรษาทางบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพราะเมื่อก่อนได้ทราบประวัติและปฏิปทาของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หรือบรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ยกนามว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัว” ซึ่งเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มีวิริยะอุตสาหะ ปรารภความเพียรสม่ำเสมอ ไม่ท้อถอย มีข้อวัตรปฏิบัติดี ยึดมั่นในธรรมอันประเสริฐ มีอัธยาศัยไมตรีไม่ขึ้นลง เมื่อกราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ได้แล้วก็เดินทางไปอุดรธานีลงรถยนต์แล้วเข้าไปบ้านหนองตาไก้ เพราะมีคนรู้จักกันที่บ้านหนองตาไก้ พักอยู่ที่นั่นคืนหนึ่ง แล้วให้โยมที่หนองตาไก้ไปส่งที่วัดป่าบ้านตาด จากหนองตาไก้เดินทางเข้าบ้านตาด ข้ามบ้านไปจึงถึงวัดป่าบ้านตาด(วัดป่าเกสรศีลคุณ) ครั้นพอเข้าเขตสถานที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไปมาก ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ปริปุณฺโณ (ปัจจุบันอยู่ที่บ้านนาคูณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี) ฝากตัวและขอปวารณาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนตักเตือน รวมทั้งขอทราบพิธีการเข้าหากราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัว แบบไหนท่านรับเอาไว้ให้อยู่ด้วย เพราะเมื่อก่อนกุฏิจำกัดรับพระเณรจำกัด ขณะนั้นพระอาจารย์ทองอินทร์มีจิตที่ยึดมั่นเปี่ยมด้วยศรัทธาจึงได้ตั้งใจไว้ว่าหากพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวปฏิเสธว่าไม่มีกุฏิ ตัวเองจะขอปักกลดใต้ต้นไม้ เพื่อขออยู่ศึกษา ท่านพระอาจารย์บุญมีก็บอกว่าไม่มีพิธีอะไรเข้าหาท่านอยู่ที่ตัวเราว่าจะตั้งใจอยู่จริงแค่ไหน ตกเย็นหลังทำกิจวัตรเสร็จคือ ปัดกวาดบริเวณวัด ถูศาลา หาบน้ำเสร็จ เตรียมน้ำสรงไว้ที่กุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัว พระทั้งหมดก็แยกย้ายไปสรงน้ำ (หรือคำว่า อาบน้ำ) ปกติตอนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ที่ร้อยเอ็ดก็สรงน้ำท่านเสร็จก่อนจึงจะไปทำกิจส่วนตัว คิดว่าจะทำแบบอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ แต่แล้วกลับเป็นตรงกันข้ามท่านไม่ให้ไปยุ่ง ส่วนพระอาจารย์ทองอินทร์เองก็มีเจตนาอยากจะช่วยบ้างเพราะครั้งหนึ่งในกลางพรรษาตอนที่อยู่วัดป่าหัวดง จังหวัดนครพนม นายวันดี ตั้งตรงจิต ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์มหาบัวไปเทศน์ที่วัดอรัญในตัวเมืองนครพนม ท่านออกไปสรงน้ำที่วัดป่าหัวดง พระอาจารย์ทองอินทร์ได้จัดเตรียมสถานที่สรงน้ำและปฏิบัติปกติธรรมดาเหมือนกับที่ได้ปฏิบัติหลวงปู่ใหญ่ แต่เมื่ออยู่ภายในวัดป่าบ้านตาด การปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวเป็นอีกอย่าง แปลว่าถูกเทศน์(ตำหนิ)ในวันวันแรกเลย พระอาจารย์ทองอินทร์จึงคิดภายใจว่า ความจริงเราโง่เองเพราะพระเก่าที่อยู่ประจำไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น แทนที่จะเฉลียวใจว่าท่านคงจะสรงน้ำเองรูปเดียวเป็นประจำมา แต่เราจะถือเอาแบบเดิมอย่างน้อยที่สุดจะได้บิดผ้าตากผ้าให้ท่านบ้าง เพื่อเป็นข้อวัตร คือในหลักพระวินัยในคำว่า อาจาริยะวัตร จะมิให้ขาด ตรงนี้แหละที่ทำให้ถูกเทศน์(ตำหนิ) ในวันแรกที่เข้าไปอยู่ในวัดป่าบ้านตาด คำแรกที่พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวได้บอกว่า “จะสรงเอง” แต่พระอาจารย์ทองอินทร์ก็ยังไม่หนี คำสองท่านถามว่า “มาจากไหน” ก็ตอบท่านว่า “มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ศรี จังหวัดร้อยเอ็ด” อนิจจัง อนิจจา เท่านั้นแหละพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวสั่งให้ไปที่ศาลาประชุมด่วน พระอาจารย์ทองอินทร์จึงคิดในใจว่าจะถูกไล่หรือยังไง ยิ่งไปอยู่ใหม่ๆ ยังไม่มีที่พักยังทำผิดอีก ก็กลับไปที่ศาลาบอกพระเก่าว่าพ่อแม่ครุอาจารย์มหาบัวสั่งมีประชุมเย็นนี้ เมื่อพระมาลงประชุมพร้อมและฉันน้ำร้อนเสร็จหมดทุกรูปแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวก็ลงมา พระสงฆ์ทั้งหมดกราบพร้อมกัน พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวก็ฉันน้ำร้อน ๑ แก้ว เป็นน้ำโกโก้ร้อน และล้างปากแล้วหยิบหมากมาอม พระอาจารย์ทองอินทร์ได้เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวเช่นนั้นแล้วก็เริ่มสบายใจ จากนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวก็เอ่ยถามว่า “ท่านนี้ชื่ออะไรมาจากไหน” ต่อหน้าคณะสงฆ์ กราบเรียนไปตามตรง เป็นอันว่าได้รับอนุญาตให้พักหลังพระประธานในบริเวณที่ศาลานั้นเอง ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จึงได้มีกุฏิอยู่ หลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจในระเบียบข้อวัตรประจำวัน ในระหว่างพรรษาส่วนมากก็อดอาหาร เร่งประกอบดความเพียรบางระยะก็นั่งติดต่อกัน ๓ คืน ถึงกับตูดพอง(ก้นพอง) ตอนอดอาหารพระที่นั้นเอาใจใส่ดูแลกันดีมาก พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวเน้นเรื่องออกวิเวกมาก ท่านเทศน์ตอนใกล้ออกพรรษาพระอาจารย์ทองอินทร์ยังฝังใจและไม่ลืมเลยว่า “ตอนที่ท่านเคยอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์มั่น พอออกพรรษาแล้วเตรียมตัวออกวิเวกคนเดียวตั้งใจทำความเพียรบางทีเดินทางจะไปชนเอากับล้อเกวียนก็มี เพราะความสำรวมมาก ฟังดูซิการทำความเพียรไม่เหมือนพระทุกวันนี้ พระทุกวันนี้มีแต่พระแห้งลงโครง(อีแร้งรุมกินซากสัตว์ตาย) หุ้มอยู่หุ้มกินเฉยๆ(รุมอยู่รุมกินเฉยๆ) มีแต่พระกัมมัฏฐานเหลือบาตร(ฉันแล้วข้าวเหลือบาตรมาก) กัมมัฏฐานคำเข่าใหญ่(คำข้าวใหญ่) กัมมัฏฐานตาตี่(ชอบหลับ) กัมมัฏฐานหมอนกิ่ว(นอนมากจนหมอนแบน) ได้สองอย่าง ได้กินกับได้นอน...” พอได้ฟังเทศน์ครั้งนั้นแล้วก็มีแต่อยากจะออกวิเวกอย่างคำที่พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวเทศน์ ครั้นพอเสร็จงานกฐินแล้ว ก็เตรียมตัวขอกราบลาท่าน และหมู่คณะออกวิเวกต่อไป พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวได้เน้นย้ำเรื่องออกวิเวกต้องตั้งใจทำความเพียรอย่างเดียว ห้ามสร้างโน้นสร้างนี้ ห้ามติดต่อบุคคล พร้อมทั้งเมตตาเขียนหนังสือให้พระอาจารย์ทองอินทร์ไปหาโยมอุปัฏฐากวัดที่เมืองอุดรธานี คือท่านอัยการคูณ ในขณะนั้น หลังจากนั้นพระอาจารย์ทองอินทร์ก็มุ่งหน้าสู่ภูเวียงที่เคยอยู่วิเวกกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ ทำความเพียรอยู่นั้นเพียงลำพังเพราะไม่มีพระตอนนั้น ครั้นพอตกเดือนมีนาคม พระอาจารย์บุญตา ได้พาพระเณรเข้าไปวิเวกในนั้น พระอาจารย์บุญตาบอกว่า “ท่านชอบอยู่รูปเดียวต้องถ้ำมโหฬารได้กำลังใจแน่ แต่ว่าตรงนั้นผีดุมาก” วันหนึ่งได้โอกาสดีจึงขอกราบลาพระอาจารย์บุญตาไป อีกสาเหตุก็คือคนขึ้นมามากแถวอำเภอภูเวียง พระเณรและญาติโยมตามท่านก็เยอะเลยไม่สงบ ไปถึงถ้ำมโหฬารเย็นมากแล้วมีหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นชื่อ หลวงตานา ถามข่าวเรื่องสถานที่แล้วก็เข้าปักกลดหน้าถ้ำ ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรทำความเพียรจิตใจสงบดี ใกล้สงกรานต์ผู้คนเข้าออกบ่อยหลวงตานาแนะนำว่า “ที่สงบกว่านี้มีถ้ำผาหวาย ห่างจากนี้ไปประมาณ ๒๐ กม. เดินด้วยเท้า หากหลงทางไปถามทาง โยมเขาก็ไม่อยากจะบอกเพราะเขาขี้เกียจหามพระลงจากถ้ำ เพราะส่วนใหญ่พระไปวิเวกถ้ำผาหวายวันสองวันก็ป่วยวันสองวันก็ตาย โยมเขาว่าอย่างนั้น สอบถามดูประวัติพระที่ไปวิเวกถ้ำนั้นชอบป่วยๆ ตายๆ ดูเจตนาไม่คอยบริสุทธิ์ดี” จากคำบอกเล่าของหลวงตานาสิ่งต่างๆ มิได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระอาจารย์ทองอินทร์ ก็พยายามไปจนถึงและอยู่ปฏิบัติ ๒ เดือนกว่า ได้กำลังใจดี ต่อมามามีพระเข้าไปถ้ำผาหวายบอกว่า “มีถ้ำดีกว่านี้อีกและสงบมาก นอนไม่ได้เลย พระบอกว่าอย่างนั้น” เมื่อได้ทราบเช่นนั้นแล้วพระอาจารย์ทองอินทร์ก็อยากไปเพื่อประกอบความเพียรไม่ได้คิดอย่างอื่นและเห็นว่าถ้ำอยู่ลึกเข้าไปในดงเรื่องรถและถนนหนทางไม่ต้องไปถามหา ถ้ำนั้นชื่อว่า ถ้ำดินดำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นก่อนจะเข้าหน้าฝนต้องแสวงหาพ่อแม่ครูอาจารย์และสถานที่จำพรรษาตอนนั้นได้ยินแต่ชื่อ พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และพระอาจารย์ถวิล อยู่ทางจันทบุรี จึงทดลองไปทางจันทบุรี วัดเนินดินแดง วัดยางระหงส์ ท่านพระอาจารย์ถวิล อยู่วัดเนินดินแดง ส่วนลูกศิษย์คือ ท่านพระอาจารย์สมชาย อยู่เขาสุกิม แต่ละแห่งก็อยู่ไม่นาน ตกลงปี พ.ศ.๒๕๐๙ ก็ได้อยู่วัดเขาตานก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีท่านพระอาจารย์บุญจันทร์ เป็นหัวหน้า สำหรับท่านพระอาจารย์บุญจันทร์ ภายหลังไปอยู่ที่ถ้ำผาผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อออกพรรษาเสร็จงานกฐินแล้วก็กลับมาถ้ำมโหฬารอีกครั้ง เพราะถ้ำมโหฬารธุดงค์ยังไม่ทั่ว พอกลับมาก็มีพระเณรประจำอยู่ ๒ รูป เป็นคนที่หนองหินนั้นเองก็เลยอยู่ด้วยกัน และได้พากันไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆ หลายรูป เช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโก หลวงพ่อท่อน ญาณธโร หลวงพ่อสีทน สีลธโน ฯลฯ ได้น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์เหล่านี้มาเป็นแบบอย่างอยู่เสมอมา เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา ไปกราบคารวะมิได้ขาด(หรือคำว่า ขอกราบทำวัตรก่อนเข้าพรรษา) ดั่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ เมื่อถึงเดือนเมษายนผู้คนไปกราบและชมถ้ำเยอะไม่สงบ จึงถือโอกาสไปเยี่ยมทางวัดที่นครพนม ซึ่งมีพระอาจารย์บุญศรี ญาณธมฺโม จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหัวดง บ้านน้อยหนองเค็ม มีพระอาจารย์สีลา ขันติโก จำพรรษาอยู่ ความจริงทุกๆ ปีออกพรรษาแล้วตอนอยู่นครพนมนั้นมีโยมที่ชอบออกธุดงค์ตามพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ด้วย และสุดท้ายก็ได้บวชแทบทุกคน เช่น คนแรกคือ พระอาจารย์กอง พระอาจารย์ไตร พระอาจารย์ไมล์ พระอาจารย์เลา พระอาจารย์หวา พระอาจารย์เสมอ อุตฺตโร (เจ้าอาวาสวัดขามเฒ่าองค์ปัจจุบันนี้ ) และก็มีออกบวชอยู่เสมอมาถึงทุกวันนี้ ผู้ออกบวชเหล่านี้ส่วนมากชอบขโมยไปทำให้แม่ออก(ภรรยา) ร้องไห้แทบทั้งนั้น ถือเอาวิธีการเดินตามทางของพระพุทธเจ้า ถือว่าถ้าจะขออนุญาตจากโยมภรรยาก่อนเป็นไม่ได้บวชแน่นอน เพราะใครจะปล่อยให้คนรับใช้หนีไปบวชได้ง่ายๆ โดยเฉพาะโยมผู้หญิงบ้านขามเฒ่าแล้ว ร้องไห้ตั้งหลายปีกว่าจะทำใจได้ วันหนึ่งได้ข่าวว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทสก์จำพรรษาอยู่ทางใต้ พระอาจารย์ทองอินทร์จึงตั้งใจที่จะไปทางใต้ พอดีมีงานฉลองพระเจดีย์ที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพ่อลี ธมฺธโร จำพรรษาอยู่ที่นั้น จัดงานฉลองใหญ่โต มีพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเยอะ ความจริงก็ไม่ชอบงานใหญ่ๆ แต่ในจิตเจตนาอยากจะไปฟังเทศน์เท่านั้น เพราะมีเทศน์ตลอดคืนจนรุ่งเช้า พ่อแม่อาจารย์สลับเปลี่ยนกันเทศน์ตลอด เสร็จงานแล้วจึงธุดงค์ไปทางใต้เพียงรูปเดียวคิดว่าทุกๆ อย่างอยู่ที่ปาก มุ่งหน้าสู่วัดที่หลวงปู่เทสก์พำนักอยู่เป็นจุดแรก ถึงภูเก็ตเช้ามืด รอให้สว่างจึงค่อยถามหาวัด มีคนแนะนำบอกทางแล้วก็เดินทาง ไปถึงวัดพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทสก์กลับอีสานแล้ว มีพระรองอยู่ประจำคือ หลวงพ่อพระครูสถิตบุณญรัตน์ พอเข้าไปถึงวัดแล้ววางบริขารไว้ที่ควร เข้าไปกราบท่าน ท่านก็ถามไถ่ให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก เหตุเพราะว่าสมัยนั้นพระกัมมัฏฐานจะลงไปปักษ์ใต้ยากมาก ถามไถ่ไปๆ มาๆ หมดแล้ว คำสุดท้ายฉันหรือยัง ตอบท่านว่ายัง เพราะจวนจะ ๑๑ โมงแล้ว ท่านก็สั่งให้โยมวัดจัดถวาย พักอยู่นั้นไม่นานเท่าไหร่ ได้ข่าวว่าพระมีอายุพรรษามากมาจากอีสานก็มี พ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่ใต้คือ พระอาจารย์คำพอง ติสโส ระยะนั้นวัดที่ท่านอยู่คือ วัดสถานีโคกกลอย ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วก็เลยเข้าไปกราบขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอปวารณาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนตักเตือน ท่านก็รับไว้ด้วยความเมตตา ปี พ.ศ.๒๕๑๐ จำพรรษาที่วัดสถานีโคกกลอย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีพ่อแม่ครูอาจารย์คำพอง ติสโส เป็นประธานจำพรรษาปีนั้น ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ขึ้นมาถึงภาคอีสานก็เข้าไปเยี่ยมวัดเดิมคือ วัดถ้ำกวาง จังหวัดขอนแก่น พักอยู่ไม่นานก็มีพระอาจารย์ทองมา เดินทางมาจากถ้ำผาปู่ ญาติโยมก็นิมนต์ขอให้อยู่จำพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๑๒ จำพรรษาที่วัดถ้ำมโหฬาร อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีพระจำพรรษาอยู่ ๒ รูป สามเณร ๑ รูป พ.ศ.๒๕๑๓ จำพรรษาที่วัดถ้ำกวาง ในระหว่างพรรษา ท่านพระอาจารย์ทองมา ก็พาอยู่เนสัชชิก คือไม่นอนในวันพระตลอดทั้งวัน ทั้งพระและเณร พร้อมญาติโยมผู้ไปถือศีล ๘ ได้ความอดทนดีได้สติดีมาก ครั้นพอออกพรรษาแล้วได้ออกธุดงค์อยู่ในเขตภูเวียงป่าใหญ่ ดงใหญ่มาก ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ โยมทางวัดถ้ำมโหฬารก็ตามไปขอร้องให้กลับไปจำพรรษาอีก พออายุพรรษามากขึ้นถึง ๑๐ กว่าพรรษาแล้ว พระเณรและคณะญาติโยมมาขออยู่ด้วยหลายปีก็มากขึ้นเป็นลำดับ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้จำพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ ออกพรรษาแล้วเสร็จงานกฐินก็กลับวัดถ้ำมโหฬารเช่นเดิม อยู่วัดถ้ำมโหฬารไปถึงปี พ.ศ.๒๕๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๑ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่สั่งไปประชุมที่วัดใหญ่(ป่ากุง) ข้อสำคัญในที่ประชุมพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ได้ปรารภว่า มีพระมาจากทางกรุงเทพฯ อยากได้พระในสายของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ไปจำพรรษาที่ทางใต้คือ ที่โต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในชื่อเต็มว่า นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ด้วยเหตุประชาชนชาวอีสานไปอยู่ที่นิคม ไม่มีที่พึ่งทางใจ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมประชาชนพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และพระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์ ประชาชนก็กราบทูลขอพระสงฆ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและได้มีโอกาสทำบุญ โดยอยากได้พระป่าที่อดทนได้ดี ด้วยเหตุนั้นเองพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ จึงได้ประชุมหาผู้ที่จะไปตามที่พระผู้ใหญ่มาขอ ที่ประชุมก็ได้จัดให้พระอาจารย์ทองอินทร์เป็นหัวหน้า ผู้ที่ติดตามไปให้เลือกเอาพระ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป คือพระอาจารย์บุญสิทธิ์(นวล) อคฺควณฺโณ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดทุ่งพุทธาราม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พระอาจารย์ทองคำ (ปัจจุบันไม่ทราบข่าว) พระอาจารย์สุบรรณ (ปัจจุบันลาสิกขาแล้ว) ในระหว่างพรรษามีข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ จะเสด็จทุกอย่างค่อยดีขึ้น ถึงวันเสด็จก่อนเวลามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดสถานที่รับเสด็จและแนะวิธีถึงเวลาก็เสด็จวัดตามหมายกำหนดการฝนเริ่มลงเม็ดแล้วก็เข้าถึงบริเวณปะรำพิธีคือ เต็นท์เป็นศาลา มีเต็นท์แค่ ๒ หลังเท่านั้นคับแคบมาก เสด็จจริงเป็น ๓ พระองค์ องค์ที่ ๓ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เข้าไปถึงก็กราบพระประธาน กราบพระสงฆ์ แล้วถวายของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ มีรูปเหรียญของหลวงปู่แหวน ๑ ถุง ก่อนถวายเอ่ยคำแรกว่า “ดิฉันมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์เพื่อแจกแก่ประชาชน ท่านจะรับหรือเปล่า” “รับ “ พระอาจารย์ทองอินทร์ ตอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงถามว่า “บนเขามีพระอยู่หรือเปล่า” “มี” พระอาจารย์ทองอินทร์ ตอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงถามต่อไปอีกว่า “ท่านอยู่ไง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อยากจะขึ้นไปดูเจ้าหน้าที่รายงานว่า “ไกลและขึ้นลำบาก” เลยโดยงดเสด็จ สิ่งไม่คาดคิดและไม่ได้นึกก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสถามข้อธรรมะว่า “ยกตัวอย่างกำหนดพระพุทธรูปมาบริกรรมจัดเป็นนิมิตหรือไม่” “ไม่เรียกว่านิมิต” พระอาจารย์ทองอินทร์ ตอบไปแบบไม่ได้กำหนดจิตเลย ทรงตรัสถามต่อไปอีกว่า “แบบไหนเรียกว่านิมิต” “จิตรวมเป็นสมาธิแล้วเห็นเป็นรูปขึ้นมา” พระอาจารย์ทองอินทร์ ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสอีกว่า“ต้องเรียกว่านิมิต” “เพราะไม่เข้าใจคำถาม จึงตอบผิด ถ้าเข้าใจคำถามเป็นคำนิมิตในสมาธิ แต่พิจารณาแล้วเป็นคำนิมิตสำหรับบริกรรมก็จัดว่านิมิตได้” พระอาจารย์ทองอินทร์ ตอบ ต่อมาภายหลังเมื่อมีโอกาสได้นำเอามากราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่หัวเราะหึๆ และตอบว่า “ของตอบยากอยู่” ปี พ.ศ.๒๕๒๒ หลังจากวันมาฆบูชาเสร็จ จัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารเพื่อไปวิเวกที่จังหวัดเชียงราย ด้วยเหตุว่าเจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึก มาขอพระกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ไว้ มีมติให้พระอาจารย์ทองอินทร์ และพระอาจารย์โฮม ปญญาพโล พร้อมพระที่ติดตามไป ๖ – ๗ รูป พาพวกญาติโยมพัฒนาอยู่ตลอดหน้าแล้ง จวนเข้าพรรษาพระอาจารย์มานะ อตุโล มาอยู่แทน ในปีเดียวกันก็มีการเปิดวัดสาขาใหม่ที่อำเภอฝาง เชียงใหม่ขึ้นอีก ๑ แห่ง (วัดป่าโป่งถืบ บ้านโป่งถืบ ตำบลเวียง) ที่อำเภอฝางให้พระอาจารย์หนูไปอยู่ก่อน ปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ กลับไปจำพรรษาวัดถ้ำมโหฬารเช่นเคย ปี พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๘ มีพิธีมอบวัดอีกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา(วัดเขาไทรสายัณห์ บ้านโปร่งประทุน ตำบลปากช่อง) ประชุมหาผู้ที่จะอยู่เป็นหัวหน้าไม่มี ที่ประชุมคณะสงฆ์เสนอให้พระอาจารย์ทองอินทร์เป็นหัวหน้าพาหมู่คณะอยู่ที่วัดเขาไทรสายัณห์ ปีแรกเดินบิณฑบาตถึงสถานีรถไฟเข้าในตลาดขากลับออกเดินทางถนนใหญ่เดินขึ้นวัด ไม่ได้สบายเหมือนทุกวันนี้ อยู่ที่นั่นซ่อมแซมเสนาสนะ ทำรั้วล้อมวัด อยู่นาน ๒ พรรษา ถึงปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระอาจารย์มณี ธมฺมรํสี ไปอยู่แทนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน(ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๔ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่พาไปกราบที่สำคัญประเทศอินเดีย) จากนั้นได้กลับมาประจำที่วัดถ้ำมโหฬารอีก ถึงปี พ.ศ.๒๕๒๙ ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ หมู่คณะพระมาจากประเทศอินโดนีเซียกราบนิมนต์ให้ไปเยี่ยม จึงเดินทางไปพร้อมด้วยพระอาจารย์มานะ อตุโล และจำพรรษาที่วัดพุทธเมตตาอารามที่กรุงจากาตาร์ ที่แห่งนี้หลวงพ่อทองอินทร์ได้เปิดการบิณฑบาตเป็นรูปแรก พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่(หลวงปู่ศรี มหาวีโร)ก็เดินทางไปส่งด้วยในครั้งนั้นใกล้จะเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๓๑ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ชอบอากาศที่เมืองปุนจักมาก ประกอบด้วยอิบูยันติมีความเคารพเลื่อมใสพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่มาก เลยขออาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่จำพรรษาพร้อมพระอาจารย์มานะ อตุโล ที่ไร่ชาของอิบูยันติ ส่วนหลวงพ่อทองอินทร์ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามแทนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่(หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ครั้นออกพรรษาแล้วก่อนจะกลับทางออสเตรเลียได้นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่เอาไว้นานแล้ว ดังนั้นจึงได้ไปประเทศออสเตรเลีย กลับประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่กลับมาแล้ว หลวงพ่อทองอินทร์ก็กลับคืนมาอยู่ประจำที่วัดถ้ำมโหฬารอีกครั้ง จนกระทั้งปี พ.ศ.๒๕๓๖ ที่ประชุมคณะสงฆ์มีมิติให้มาช่วยดูแลการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่วัดถ้ำผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ได้ ๖ พรรษา ปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีญาติโยมศรัทธาต้องการถวายวัดแก่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่(หลวงปู่ศรี มหาวีโร)ที่เมืองฮ่องกง จึงได้เดินทางไปเมืองฮ่องกงพร้อมกับองค์หลวงปู่ คณะสงฆ์ และญาติโยมจำนวนมาก หลวงปู่ศรี มหาวีโรได้ตกลงให้พระอาจารย์มานะ อตุโลและพระอาจารย์สมปอง ธมฺมาลโยอยู่จำพรรษาโปรดญาติโยมชาวไทยในฮ่องกง ปัจจุบันเป็นวัดสาขาใช้ชื่อว่าวัดพุทธธรรมาราม มีพระอาจารย์มนูญ อคฺคปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยสารคาม ได้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ๒๕๕๕-ปัจจุบัน มงคลนาม ทองอินทร์ แสวงผล ชาติกาล วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู สถานที่เกิด บ้านหนองแดง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดา – มารดา นายนิน – นางอ่อน แสวงผล พี่น้อง เป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๕ คน มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นชาย ๑ คน หญิง ๒ คน นอกจากนี้มีผู้หญิงบวชเป็นชีตลอดชีวิตคือชีสุดใจ แสวงผล(เสียชีวิตในเพศนักบวช) ส่วนผู้ชายที่บวชเป็นพระตลอดชีวิต คือ พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ชีวิตในเพศฆราวาส เมื่อพระอาจารย์ทองอินทร์ ท่านยังเล็กอยู่นั้นได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านหนองแดง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับบ้านศรีสมเด็จ แต่เดิมบ้านศรีสมเด็จมีชื่อว่าบ้านหนอง เพราะว่ามีหนองน้ำอยู่ตรงกลางระว่างบ้านหนองแดงกับบ้านหัวหนอง ต่อมาบิดามารดาของท่านได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ใกล้กับป่ากุง ซึ่งต่อมาเป็นวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) สมัยที่ท่านยังเด็กท่านเคยนำวัวควายไปเลี้ยงที่บริเวณวัดป่ากุงเสมอๆ ป่ากุงนี้แต่เดิมรกร้างเป็นป่าเก่า มีโบสถ์เก่าแก่ร้างอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งทางร้อยเอ็ดเรียกกันว่ากู่ พอถึงวันสงกรานต์จะมีผู้คนพากันไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ป่ากุงนั้นหรือบางทีก็ไปทำพิธีบวงสรวงสังเวยกันที่ในโบสถ์หรือในกู่ร้างนั้น ต่อมาพระอาจารย์ศรี มหาวีโร หรือที่บรรดาสานุศิษย์ได้ยกนามว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่” หรือ “หลวงปู่ใหญ่” ได้ธุดงค์มาจากสกลนครเพื่อไปบ้านขามป้อม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ใหญ่ จากคำเล่าลือของบรรดาญาติโยมชาวบ้านที่ได้มีโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงปู่ใหญ่ ต่างก็พากันเอามาเล่าต่อๆ กันว่า หลวงปู่ใหญ่มีคำสอนที่ลึกซึ้งเข้าถึงความจริงของชีวิตแปลกกว่าที่เคยฟังกันมา และยังได้อบรมให้ชาวบ้านญาติโยม ให้ได้รู้จักวิธีการนั่งสมาธิภาวนา จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอันมีผลอยู่ภายในใจเป็นอันมาก ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ได้พากันไปนมัสการและฟังธรรมของหลวงปู่ใหญ่จนได้ยินได้ฟังตามตามคำเล่าลือและเกิดความซาบซึ้งในธรรม จึงพร้อมใจกันอาราธนานิมนต์หลวงปู่ใหญ่ให้มาพำนักจำพรรษาและบูรณะวัดป่ากุงร้างนั้น เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวบ้านป่ากุง ขณะนั้นหลวงปู่ใหญ่บวชได้ประมาณ ๙–๑๐ พรรษา ชีวิตสมณะเพศ อุปสมบท ครั้นเมื่ออายุ ๒๑ ปี หลังจากจับฉลากคัดเลือกไม่ติดเกณฑ์ทหารและก็ยังไม่มีครอบครัว ได้เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดประชาบำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระมหาสวาสดิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาทองใส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สาเหตุที่บวชเนื่องด้วยโยมแม่ป่วยหนักรักษามานานแล้ว รู้ตัวเองว่าคงไม่หายแน่นอน ได้สั่งเอาไว้ว่า หากคัดเลือกทหารแล้วไม่ถูก ให้บวชให้แม่ และอีกอย่างธรรมเนียมของคนในท้องถิ่นนั้นได้ถือเป็นประเพณีมานานแล้ว หากลูกชายมีอายุครบ ๒๐ – ๒๑ ปี แล้วก่อนจะมีครอบครัว ต้องบวชเสียก่อน คิดแล้วก็คือบวชตามประเพณี เมื่อบวชแล้วจึงค่อยได้ยินจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ว่า บวชมีหลายอย่างคือ “บวชเล่น บวชลองหรือคำว่าบวชทดลองดู บวชตามครองประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกเฮอา บวชค้าขาย บวชตายเป็นเปรต“ นำไปคิดอยู่สามพรรษาว่า เราจะเอาบวชแบบไหน เลยตัดสินใจเอาบวชหนีสงสาร นับแต่นั้นเป็นต้นมาได้ตัดสินใจมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระศาสนา ประกอบกับได้ฟังเทศน์อยู่เนืองนิจจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ จึงตั้งใจประกอบความเพียร และตั้งใจท่องพระปาฏิโมกข์จบในขณะเข้าพรรษาที่ ๒ แต่ในคราวแรกที่บวชเข้ามา ๑๕ วัน พระอาจารย์สุด ธมฺมกาโม ได้ให้ขึ้นสวดพระปาฏิโมกข์ทั้งที่เรียนยังไม่จบ ตอนบวชพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ออกธุดงค์ยังไม่กลับ แต่กลับมาเมื่อจวนจะเข้าพรรษา และมาคัดเลือกพระได้ ๑๐ รูป รวมทั้งพระอาจารย์ก็ได้ไปด้วย พักค้างคืนที่วัดบึงพลาญชัย ๑ คืน เพื่อรอรถโดยสาร ออกเดินทางเช้าถึงเย็นพอดี จำพรรษาแรกคือวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีนั้นมีพระจำพรรษา ๑๐ รูป ไม่มีสามเณร คณะญาติโยมดีใจมากๆ เพราะไม่เคยมีพระจำพรรษามากอย่างนี้เลย เริ่มเข้าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบเพราะมีพระมากมีปัญหามาก เกี่ยวกับเรื่องแจกของ ยกตัวอย่างเรื่องครั้งพระพุทธกาลขึ้นมาเบื้องต้นเรื่อง เรื่องแรกภัตตุทเทศก์คือพระผู้แจกของ เรื่องที่สองพระอุปัฏฐาก เรื่องพระอุปัฏฐากนี้ คณะสงฆ์จัดให้พระอาจารย์ทองอินทร์เป็นผู้อุปัฏฐากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ตลอดมาเป็นประจำเวลา ๒ พรรษเต็ม อยู่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านขามเฒ่า ๔ พรรษา วัดหัวดง บ้านน้อยหนองเค็ม ๖ พรรษา แต่ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ไม่ได้จำพรรษาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ ในพรรษานั้นๆ เลยตั้งสัจจะสมาทานธุดงควัตรไม่นอนตลอดพรรษา ได้กำลังใจมาก ปกติแล้วช่วงที่จำพรรษาอยู่ทางนครพนม ครั้นออกพรรษาแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่จะพาออกวิเวก (หรือคำว่า “ธุดงค์” ซึ่ง นิยมใช้ในปัจจุบัน) บางปีก็ไปทางวัดหนองแซงจังหวัดอุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง(ราษฎรสงเคราะห์) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลำภู ในปัจจุบัน) ออกจากหนองแซงขึ้นภูเก้า ที่นั่นกันดารมากๆ สิ่งแวดล้อมจำพวกสัตว์ป่ามีมาก เช่น ช้างป่า ช้างบ้านมีมากอยู่ใกล้ๆ กับที่พัก ที่พักก็มีลักษณะเป็นร้านเล็กๆ พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ้ บางวันลงจากถ้ำไปหิ้วเอาน้ำคนเดียวเพื่อสำหรับใช้ตอนเช้า มักจะต้องได้ทำความสะอาดบ่อน้ำใหม่ เพราะช้างไปเล่นจนน้ำขุ่น ในช่วงฤดูแล้งของปีนั้นไปด้วยกันสามรูป พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ พระอาจารย์พุทธา พระอาจารย์ทองอินทร์ พระอาจารย์พุทธาทนไม่ไหวเลยกลับวัดหนองแซง คงเหลืออยู่เพียงสองรูป พอเข้าใกล้ฤดูฝน พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่จึงพาลงจากภูเก้า เดินด้วยเท้าไปอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ก็ให้เร่งทำความเพียร ปีนั้นรู้สึกว่าได้กำลังใจเยอะ นั่งอยู่ ๘ คืน เฉพาะกลางคืนมีความสุขสงบดี อยู่นั้นนานหน่อยจวนจะเข้าพรรษา พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็จะพากลับไปที่วัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ด โยมก็ไม่มีติดตาม ปัจจัยก็ไม่มีพอ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ปรารภอยู่สองวันนั้นเอง มีโยมนำลูกมอบให้ทั้งที่มีลูกชายคนเดียว และออกจากโรงเรียนวันนั้น เมื่อมีโยมติดตามแล้วแต่ไม่มีค่ารถ ต่อมาวันสองวันเท่านั้น มีโยมมานิมนต์ให้ไปที่บ้าน เพื่อจะทำบุญบ้านและตักบาตรเนื่องด้วยมีเหตุสัตว์ป่าเข้าหมู่บ้านวันหนึ่งเป็นไก่ป่า วันหนึ่งเป็นอีเก้ง บางคนข้าวแดงเวลานึ่งข้าว หากข้าวแดงเขาถือกันว่ามีเหตุไม่ดี อีกประการสัตว์ป่าเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านเขาถือกันนักหนาว่าทั้งหมู่บ้านจะมีเหตุเดือดร้อน เขาเลยพากันทำบุญเบิกบ้าน คนที่นึ่งข้าวมาก็ไม่สบายใจทำบุญที่บ้านของตนอีก เรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านก็สงบลงไป จึงได้เข้าใจว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติไม่ให้ทุกข์ยาก ดังนั้นการเดินทางกลับร้อยเอ็ดจึงไม่ติดขัดทั้งโยมติดตามและปัจจัย ไม่นานวันพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ก็พากลับร้อยเอ็ดโดยทางรถยนต์ประจำทาง เพราะมีผู้ถือปัจจัยให้สะดวกในการขึ้นรถ ครั้นต่อมาเด็กคนนั้นไม่ได้กลับบ้านสักทีก็เลยบวชเป็นเณร แต่พอมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านโยมพ่อของเณรก็เสียชีวิตเสียแล้วเหลืออยู่แต่แม่และพี่