เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดร้อยเอ็ด
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบแพมเพิส อาหารเสริมนม และแผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3 ,13 บ้านก่อ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
ดำเนินการนำส่งน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดนัดข้างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

chat_bubble ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดิโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ