เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0628946528
นายใหม มงคลสีลา
รองนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 0992064026
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
รองนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 0866361779
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0828494165
นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0878660337