messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 116
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 120
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 122
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 112
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเหลือจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 98
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 119
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 96
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 106
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 112
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1