เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานสาธารณสุข
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศกำหนดมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคานในที่หรือสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดินและการขับรถบรรทุก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ พลเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าหญิงน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชนารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกเวยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การออกสำรวจและนำส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1