เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 16)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 15)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 10)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 11)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 8)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2