เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานสวัสดิการสังคม
photo เชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน “สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ” ในพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน “สำหรับคนพิการและคนทุกวัย”
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เทศบาลตำบลศรีสมเด็จลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม พร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและ คนพิการตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1