เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO:Enterpries Risk Management poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แบบ ปค.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แบบ ปค.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยง RM 1-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2