messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ประกาศใช้แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานผลการดำเนินโครงการณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาและพัฒนาและโภชนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานผลการดำเนินการโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1