messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1