messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๖๐-๐๓ และ รอ.ถ ๑๖๐-๑๒ ช่วงสี่แยกไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสมเด็จสุดเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๗๐๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมไฟถนนแอลอีดีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๒ ชุด เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าศรีอุทัยวรรณ รอ.ถ ๑๖๐-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๙,๖๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองคูยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑,๖๕๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ - บ้านโดนน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1